Списание на Българската Академия на Науките.

Издател : Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Акад. А.Балевски" , БАН.

Издава се на български и английски език.

Периодичност : четири книжки годишно.

Тематика :

  • материалознание и технологии;
  • автоматика и техническа кибернетика;
  • техническа механика;
  • водни проблеми;
  • електротехника;
  • градоустройство и архитектура;
  • други области на инженерните науки.

Инженерни науки се индексира в: