Списание на Българската Академия на Науките.

Издател : Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А.Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика, БАН.

Издава се на български и английски език.

Периодичност : четири книжки годишно.

Тематика :

  • материалознание и технология на материалите;
  • автоматика и телемеханика;
  • информационни технологии и изчислителна техника;
  • техническа механика;
  • водни проблеми;
  • електротехника;
  • градоустройство и архитектура;
  • други области на инженерните науки.

Инженерни науки е най-голямото българско академично списание в областта на техническите науки. Разпространява се чрез абонамент и международния библиотечен книгообмен в университети и научни и нститути на 13 държави. Публикациите на списанието се следят, обработват и реферират от 12 международни реферативни издания, които ги разпространяват в електронна и печатна версия.